Vizite pastorale în familiile membrilor bisericii

Consiliul Pastoral dorește să anunțe membri bisericii că după sărbători vor fi reluate vizitele pastorale pentru părtășie, rugăciune și cunoașterea membrilor bisericii noastre. Pentru mai buna comunicare s-a recurs la împărțirea familiilor pe zone. Pentru fiecare zonă a fost numit un responsabil din Consiliul lucrătorilor Ordinați și un reprezentant din Comitetul Administrativ, care să păstreze o legătură mai strânsă cu familiile din zona respectivă. Urmează să prezentăm această strategie de lucru bisericii, la încheierea slujbei de seară.