Ce Credem Noi - Crezul nostru

 • Noi credem că Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu fără greseală şi singura noastră normă în viaţa de credinţă. (2 Timotei 3:16; 2 Petru 1:20-21)
 • Noi credem într-un Dumnezeu în trei persoane: Tatal, Fiul şi Duhul Sfânt.(1 Ioan 5:7; 2 Corinteni 13:14)
 • Noi credem că Dumnezeu la început a făcut cerurile şi pământul. (Geneza 1:1)
 • Noi credem că Dumnezeu l-a creat pe om din ţărâna pamântului. (Geneza 1:26; 2:7; 1 Tesaloniceni 5:23)
 • Noi credem că păcatul a intrat în lume datorită neascultării omului de porunca lui Dumnezeu. (Efeseni 2:1-3; Romani 3:23)
 • Noi credem că harul lui Dumnezeu a făcut şi face posibilă mântuirea omului prin jertfa Domnului Isus Hristos. (Romani 6:23; Efeseni 2:4-7; Ioan 3:16)
 • Noi credem că mântuirea este condiţionată de credinţă, pocainţă şi naşterea din nou. (Proverbe 28:13; 2 Petru 3:9; Evrei 11:6; Ioan 3:3-5)
 • Noi credem că avem iertarea lui Dumnezeu ca urmare a primirii Domnului Isus Hristos ca Mântuitor. (1 Ioan 1:9, Fapte 10:43)
 • Noi credem că roada credincioşilor izbăviţi de păcat este sfinţirea. (Romani 6:22)
 • Noi credem în relaţia directă a credinciosului cu Dumnezeu, rugăciunea şi postul fiind dou dintre cele mai eficente şi spirituale relaţii. (Ioan 16:23-24; 1 Ioan 5:14; Isaia 58)
 • Noi credem că botezul în apă, care se acordă persoanelor care cred şi care s-au intors la Dumnezeu, trebuie efectuat printr-o singură cufundare în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt. (Matei 28:20; Fapte 8:36,37)
 • Noi credem în instituirea Cinei Domnului pentru Biserică. Participarea la Cina Domnului constituie o proclamare a morţii Dumnului Isus Hristos. (1 Corinteni 11:23-29; 1 Corinteni 10:16,17)
 • Noi credem că Domnul Isus a instituit actul spălării picioarelor. (Ioan 13:14)
 • Noi credem în făgăduinţa botezului cu Duhul Sfânt pentru toţi credincioşii. (Ioel 2:28-29; Fapte 2:4, 10:46)
 • Noi credem că lucrarea Duhului Sfânt se manifestă în cele nouă daruri. (1 Corinteni 12:1-10)
 • Noi credem că atât naşterea din nou cât şi botezul cu Duhul Sfânt trebuie să fie urmate de roada Duhului Sfânt. (Galateni 5:22-23)
 • Noi credem în vindecările divine. (Matei 8:16-17). Vindecarea se poate obţine prin credinţa personală (Luca 8:48), prin darul de vindecare (1 Corinteni 12:9; Fapte 3:6) şi prin rugăciunea rostită cu credinţă în urma ungerii cu ulei a bolnavilor, dupa cele scrise în Iacov 5:14-16. După ungere se face rugăciune cu punerea mâinilor. (Marcu 16:17-18; 6:12-13)
 • Noi credem în existenţa Bisericii lui Dumnezeu ("adunarea celor chemaţi") fondată de către Domnul Isus Hristos ca organism unitar şi viu. (1 Corinteni 1:2-12; 2 Corinteni 6:14-18; 1 Timotei 3:15; Matei 18:20)
 • Noi credem că familia, prin căsătorie, este o instituţie divină aşezată de Dmnezeu. (Geneza 2:18-24; Matei 19:5; 1 Petru 3:7; Coloseni 3:19; Tit 2:4-5; Coloseni 3:18)
 • Noi credem în rânduiala Bisericii cu privire la binecuvântarea copiilor. (1 Corinteni 7:14; Mat.19:13-15; Marcu 10:13-16) Copii mici sunt luaţi în braţe, iar peste cei mari se pun mâinile, rostindu-se textul de binecuvântare de la Numeri 6:24-27.
 • Noi credem că Duminica este ziua Domnului. Serbăm această zi în amintirea învierii Domnului Isus Hristos, după modelul creştinilor din Biserica primară. (1 Corinteni 16:2; Faptele Apostolilor 20:7; 2:1; Ioan 20:19-20)
 • Noi credem în Răpirea Bisericii, în a doua venire a Domnului Isus Hristos şi în evenimentele escatologice care vor urma. (Isaia 26:20-21; Luca 17:34-36; 1 Corinteni 15:40-44; 1 Tesaloniceni 4:13-18; Apocalipsa 19:20-21, 21:1-4)